Klanten

Logo_Tekengebied 1

CGOB Sammy Kids is een christelijk gastouderbureau dat bemiddelt tussen vraagouders, die opvang zoeken voor hun kinderen, en gastouders die opvang willen bieden. Zij bieden kwalitatieve opvang door gekwalificeerde gastouders met een christelijke identiteit.
 

SK klant

SkillszKitchen is een sociale onderneming waar eten, ontmoeten en ontwikkelen centraal staat. Het bijzondere aan dit restaurant is dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hier sociale- en arbeidsvaardigheden (skillsz) ontwikkelen. De werkervaring die zij hier opdoen met het koken, bedienen of de facilitaire werkzaamheden dienen als opstap naar een duurzame baan. Tegelijk heeft het restaurant de functie van een 'Huiskamer van de Wijk', een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten.

US logo klanten

Stichting Urban Skillsz richt zich op jongeren tussen 10 en 27 jaar die in een kwetsbare positie verkeren. Deze jongeren hebben te maken met problematiek zoals onvoldoende sociale vaardigheden, het ontbreken van de juiste studie- en werkhouding, ernstige gedrags-, sociaal-emotionele en psychische problemen. Veelal in combinatie met maatschappelijke problemen zoals gebroken gezinnen, armoede, schulden, huisvesting, gezondheid, verslaving en criminaliteit. Urban Skillsz werkt samen met ouders en partners om jongeren te inspireren en uit te dagen om zo het beste uit zichzelf te halen. Met als doel dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Amanizorg logo

Stichting Amanizorg is een jonge zorginstelling die zich richt op mensen met diverse problematieken. De organisatie heeft zich gespecialiseerd in het werken met mensen met een Afro Caribische achtergrond. De doelgroep heeft moeite om zich o.a. vanuit haar culturele achtergrond adequaat te ontwikkelen in de Nederlandse maatschappij.